De markt

 

Bij het investeren in onroerend goed (zowel direct als indirect) is de locatie natuurlijk heel erg belangrijk. Een markt die momenteel bijzonder in de belangstelling staat is de Duitse vastgoedmarkt. Vergeleken met andere Europese landen zijn de woningprijzen in Duitsland nog relatief laag. Waar Nederland in de afgelopen decennia een enorme groei heeft doorgemaakt, was dit bij onze oosterburen niet het geval. Pas de laatste jaren laten de huur- en koopprijzen, met name in de grote steden, een opwaartse trend zien. Duitsland is een groot land en kent net als Nederland grote verschillen qua cultuur, economische ontwikkeling etc.
Omdat wij sterk geloven in regionale en lokale kennis en netwerken hebben wij ons werkgebied beperkt tot het oostelijk deel van Duitsland. Binnen de Duitse markt is het vastgoed in dit gebied tot nu toe nog steeds onderschat. Lange tijd hadden investeerders weinig tot geen interesse en als gevolg daarvan is er van grote concurrentie nog geen sprake. Recentelijk echter zijn steden als Dresden, Leipzig en Chemnitz meer in de belangstelling komen te staan en deskundigen verwachten dat de vraag naar onroerend goed in het oostelijk deel van Duitsland de komende jaren snel en sterk zal toenemen. Op sommige locaties overtreft de vraag het aanbod reeds.
Het beleid van ALODIO is gericht op de (verdere) opbouw van een hoogwaardige woningportefeuille met een stabiele huurinkomstenstroom. De portefeuille die de afgelopen jaren is aangekocht bestaat uit verhuurde nieuwe, dan wel recentelijk gerestaureerde monumentale woningen in de betere wijken van grote steden als Leipzig, Dresden en Chemnitz.

Waarom Duitsland?

 

Duitsland is de dominante vastgoedbeleggingsmarkt in West-Europa met een groeiend marktaandeel. Duitsland heeft de sterkste economie van Europa. Duitsland is groot en biedt daardoor veel kansen in onroerend goed. ALODIO richt zich voornamelijk op het kopen van onroerend goed in oostelijk Duitsland en het behouden (op de lange termijn) hiervan.

De Duitse huizenmarkt wordt gekenmerkt door een groot aandeel huurwoningen: ongeveer 60 % van de woningen worden gehuurd. De grote vraag naar huurobjecten wordt deels veroorzaakt door het feit dat het voor startende Duitsers lastig is om in het bezit te komen van vastgoed. Dit komt doordat de wetgeving vereist dat er veel geld nodig is wanneer men besluit vastgoed te kopen. Een huis huren is daardoor veel gemakkelijker dan in Nederland. Daarnaast is er sprake van een mentaliteitskwestie: veel Duitsers blijven hun hele leven huren en overwegen niet eens om zelf een eigen huis aan te schaffen.

Vastgoed beleggen in Duitsland is dus interessant, maar de vraag blijft wáár je dit dan moet doen. Oorspronkelijk was het westen van het land aantrekkelijk, maar de meeste groeipotentie is tegenwoordig te vinden in het oostelijk gelegen deel van Duitsland. Voorheen was het zo dat investeren in de voormalige DDR een bodemloze put leek. Er werd wel geïnvesteerd, maar niet genoeg, wat leidde tot een veroudering van verschillende soorten vastgoed.

Tegenwoordig is het voormalige Oost-Duitsland echter een levendig geheel waar veel mensen wonen en werken. Met name steden als Berlijn, Dresden en Leipzig zijn populair onder de investeerders: moderne steden met een hoog inwonersaantal en (daardoor) een positieve ontwikkeling op de prijzen van het vastgoed.

Ontdek de grootste steden binnen het werkgebied van ALODIO:

BERLIJN

Berlijn heeft zich op een bijzonder positieve manier ontwikkeld in de afgelopen jaren. De stad heeft een structurele transformatie doorgemaakt naar een modern dienstencentrum met een nieuwe, frisse look, inclusief nieuwe centraal gelegen stedelijke wijken. Berlijn straalt enthousiasme uit; haar historische bezienswaardigheden, culturele monumenten en grote evenementen trekken talloze bezoekers per jaar. Met een bevolking van bijna 3,5 miljoen is Berlijn de grootste stad van Duitsland en ook een van de belangrijkste centra van kunst en cultuur in Europa.

DRESDEN

Dresden is aan het eind van de Tweede Wereldoorlog volledig plat gebombardeerd. Gelukkig is de stad inmiddels weer in zijn volle glorie hersteld. De binnenstad van Dresden is één van de meest gefotografeerde plekken ter wereld. De stad is o.a. bekend vanwege zijn Semper Opera, waar de groten der aarde regelmatig optreden. Tijdens de zomermaanden vindt hier het Dixielandfestival plaats. Dresden is één van de meest bezochte steden van Duitsland.

CHEMNITZ

Tijdens de industriële revolutie in de 19e eeuw kreeg Chemnitz de bijnaam ‘Het Duitse Manchester’. De stad profiteerde van de ertsen uit het Erzgebirge, terwijl innovatieve ondernemers nieuwe bedrijven startten. Vooral in machinebouw en transportmiddelen werd de stad toonaangevend. Er is veel industrieel erfgoed te bewonderen. Blikvanger is het ‘Saksisch Industriemuseum’ over de technologische vooruitgang. Recente vestigingen van (toeleveranciers) van de automobielindustrie zorgen voor een positieve ontwikkeling op de werkgelegenheid (en dus ook de woningmarkt).

LEIPZIG   

Leipzig is bij de Nederlanders nog vrijwel onbekend. Dit kan te maken hebben met de afstand of doordat men het gewoonweg nog niet kent. Leipzig hoorde tot 1990 bij de DDR oftewel het communistische deel van Duitsland. Na Berlijn is het met ruim 500.000 inwoners de grootste stad van Oost-Duitsland. Tegenwoordig is Leipzig een stralende stad. Een stad waar een ware cultuurmengelmoes te vinden is.


Wilt u ook meeprofiteren van deze nog onontdekte markt?

Bel of mail ons vandaag nog!