Wat zou u doen met een significant geldbedrag dat u overhoudt: sparen of beleggen? Sparen wordt vaak als veilig gezien, terwijl beleggen meer risico’s met zich mee lijkt te brengen. Tijdens de crisis hebben veel beleggers gemerkt dat de markt instortte en dat hun beleggingen flink in waarde verminderden. Nu de markt echter weer aantrekt lijkt het toch goed weer eens te kijken naar de vraag of beleggen echt zo risicovol is. Als u kiest voor relatief veilige beleggingen blijkt dit best mee te vallen. Heeft u bijvoorbeeld wel eens gedacht aan het indirect beleggen in vastgoed in oostelijk Duitsland? Zeker gezien de huidige spaarrentes, die historisch laag zijn, kan dit een heel interessante optie zijn. De economie van Duitsland is een van de meest stabiele binnen de Europese Unie. In 2014 bijvoorbeeld was Duitsland met een groei van 1,5 procent zelfs de snelst groeiende economie van de EU. Wat dat betreft lijkt ook 2015 een goed jaar te worden voor onze oosterburen, met een groei die zelfs nog hoger zal liggen dan in 2014.

De economische groei van Duitsland

Voor de Duitse economie speelt export een belangrijke rol. Een groot voordeel voor het land is dat de export niet alleen op de EU gericht is, maar ook op landen in de rest van de wereld. Hierdoor heeft Duitsland niet zoveel last gehad van de crisis als andere landen binnen de Europese Unie. Dat is dus ook duidelijk terug te zien in de cijfers. De economische groei van Duitsland lijkt in 2016 nog verder toe te gaan nemen. Volgens de laatste verwachtingen komt de groei in 2015 uit op zo’n 1,75 procent en in 2016 zelfs op zo’n 2,0 procent. Er zijn wel een aantal bedreigingen die de groei kunnen drukken. Zo is het de vraag hoe het gaat met de economie van China, die van grote invloed is op de economie in de rest van de wereld. Binnen de EU zou de crisis in Griekenland nog van invloed kunnen zijn. Daarnaast spelen er in Duitsland zelf op dit moment grote kwesties, zoals de vluchtelingenproblematiek. Het is de vraag wat voor invloed deze kwesties zullen hebben op de uiteindelijke groei. Economen verwachten echter dat de Duitse economie stabiel genoeg is om indien nodig een aantal klappen op te kunnen vangen. Hierdoor blijft Duitsland ook in 2016 interessant om in te investeren.

Investeringsmogelijkheden in oostelijk Duitsland

In 1990 werden West- en Oost-Duitsland weer samengevoegd. De verwachtingen waren toen hooggespannen. Het voormalig Oost-Duitsland liep economisch gezien ontzettend achter op het welvarende westerse deel. De verwachting toen was dat de lidstaten in het oosten grote economische groei zou kennen en daardoor al snel gelijkwaardig zouden worden aan de westerse lidstaten. Dit bleek helaas niet zo snel te gaan. Nog steeds loopt het voormalig Oost-Duitsland achter op de rest van het land. Toch zijn er ook positieve geluiden. Zo ligt de groei in het oostelijke deel ieder jaar zo’n 1 procent boven de groei van de economie in de rest van het land. Die stijgende lijn maakt het oostelijke deel van Duitsland interessant voor beleggers. De vastgoedprijzen in Duitsland liggen van oudsher laag. Hoewel er op economisch gebied dus sprake is van groei, stijgen de vastgoedprijzen maar langzaam. Tegelijkertijd geldt dat de huurprijzen wel hoger worden. Zo stegen de huurprijzen in Berlijn in een jaar tijd met maar liefst 9 procent. Dit heeft erin geresulteerd dat de Berlijnse vastgoedmarkt inmiddels de aandacht heeft getrokken van beleggers. Berlijn is echter niet de enige plek die interessant is voor potentiële beleggers. Ook in de rest van het voormalige Oost-Duitsland zijn de huizenprijzen laag. Zelfs nog lager dan de prijzen in de rest van Duitsland. Hier krijgt u dus relatief veel waar voor uw geld.

Wat gaat u doen met uw geld?

Heeft u al bedacht wat u met uw geld gaat doen? Komt het op een spaarrekening, of heeft u ook interesse in beleggen? Dan rest er nog de vraag hoe en waarin u gaat beleggen. Uit bovenstaande cijfers blijkt dat Duits vastgoed ook in 2016 een goede investering lijkt te zijn. Zeker wat betreft vastgoed in het oostelijke deel van het land lijkt nog veel ruimte voor groei. Heeft u spaargeld over? Dan kunt u er ook voor kiezen om uw geld indirect te investeren via een investeringsmaatschappij met veel expertise en ervaring op het gebied van Oost-Duits vastgoed, zoals bijvoorbeeld Alodio. Heeft u nog vragen? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze medewerkers voor meer informatie.