Negatieve rente, worden spaarders gestraft?

Voor trouwe spaarders moet het iets zijn om wanhopig van te worden. Er wordt nu door de financiële markt serieus rekening gehouden met het feit dat er een negatieve rente mogelijk zal worden voor spaartegoeden. Dat heeft in het recente verleden alleen plaatsgevonden bij enkele Zwitserse banken, toen die een te grote toestroom aan spaargeld te verwerken kregen. Dat het in de westerse wereld ongebruikelijk is, mag wel blijken uit het feit dat de Rabobank haar systemen moet aanpassen om de berekening van een negatieve rente mogelijk te maken. Dat dit laatste in 2016 zal gaan gebeuren, betekent niet dat er dan ook al sprake zal zijn van toepassing, maar de spaarder is gewaarschuwd. Niet alleen de inflatie en de belasting zal zijn spaartegoed aantasten, wellicht wil de bank er zelf ook nog een graantje van meepikken.

Nawerkingen van de financiële crisis in 2008

Inmiddels lijken de meeste mensen alweer vergeten hoe dicht de financiële markten bij een totale ineenstorting zijn geweest in het jaar 2008. Overgewaaid uit de Verenigde Staten, liet de crisis de ontastbaar geachte financiële instellingen op hun grondvesten wankelen. De minister van financiën en de directeur van De Nederlandse Bank vertelden ons met sombere gezichten dat zij miljarden euro’s belastinggeld moesten gebruiken om de ABN Amro bank van de ondergang te redden. In 2015 is diezelfde bank weer ten dele naar de beurs gebracht en daardoor zou de indruk kunnen zijn ontstaan dat de crisis nu echt wel is bezworen. Juist het feit dat er nu gesproken wordt over negatieve rente voor spaarders, geeft wel aan dat er iets bijzonders aan de hand moet zijn op de financiële markten. De crisis van 2008 is namelijk nog steeds niet voorbij. De directeuren van de centrale banken in de westerse wereld zijn immers nog steeds bezig met het bezweren van die crisis en het is nog steeds niet zeker dat dit economische experiment goed zal worden afgesloten. De centrale banken hebben de wapens die zij tot hun beschikking hebben, volledig ingezet: de rente en monetaire verruiming.

Het rentewapen en de monetaire verruiming

De crisis in de financiële wereld had natuurlijk ook een grote impact op de rest van de economie. Om te voorkomen dat de economie zou vastlopen door de angst van wat er bij de banken gebeurde, besloten de Centrale banken de officiële rentevoet te verlagen. Als geld ‘goedkoop’ wordt, zal de gemiddelde ondernemer immers eerder bereid zijn om te investeren en kunnen consumenten hun wensen vervullen met goedkopere leningen. De economie kan dan weer groeien. In de VS staat de rentevoet al op 0 tot 0,25%, in de EU is men bijna zover en de huidige directeur (Draghi) lijkt ook die stap te willen gaan zetten. Nu zijn de centrale banken wel machtig in de Westerse wereld, maar zij zijn niet de enigen die de rente bepalen die wordt gehanteerd op de andere gebieden in de complexe financiële wereld. Er moest dus nog meer gebeuren om die vrije markt te dwingen de lage rente te accepteren. Dat gebeurt door monetaire verruiming. De overheden hebben de problemen van de banken ten dele moeten oplossen met belastinggeld, maar overheden zijn nu eenmaal ook de grootste schuldenaren in de wereld. Vaak is het niet meer de intentie om de staatsschuld af te lossen en lijkt het al voldoende om die niet te veel te laten groeien. Als er zoveel vraag is naar geld, zal de prijs daarvan normaal gesproken oplopen, doordat er een hoge rentevergoeding moet worden betaald. Wat schaars is, wordt duur. Dat is een simpele economische wet. Maar geld is juist niet schaars geworden, het tegendeel is het geval. De centrale banken hebben zich namelijk ook bereid getoond de staatsleningen voor een groot deel op te kopen en daardoor ontstaat er een monetaire verruiming. De overheden kunnen de rentevergoeding op hun obligaties probleemloos op een zeer laag niveau zetten. Wat de ‘normale’ financiële partijen niet afnemen, komt bij de centrale banken terecht. Partijen met geld komen dus in het nauw, geld is niet meer schaars en niemand wil er een hoge rentevergoeding voor betalen. Uiteindelijk leidt dit ertoe dat ook de banken geen echte interesse meer hebben in uw spaargeld. Wellicht zult u derhalve de banken moeten betalen voor het feit dat zij uw spaargeld veilig bewaren, zodat u het niet onder het matras hoeft te stoppen. Een negatieve rente noemen we dat.

Zijn er nog alternatieven voor spaarders?

Een hogere opbrengst brengt meer risico met zich mee, ook dat is een economische wet. Misschien wordt het nu eens tijd om u te verdiepen in andere mogelijkheden? Op een lekkere spaarrente hoeft u nu niet te rekenen, maar er zijn natuurlijk ook andere manieren om u geld te investeren en veilig te stellen. Indien u als spaarder de afweging wilt maken tussen een negatieve rente op een spaarrekening of een vaste vergoeding van 6% op jaarbasis met weinig risico, adviseren wij u om te kijken wat Alodio u heeft te bieden. Bent u geïnteresseerd en wilt u vrijblijvend meer informatie ontvangen, neem dan gerust contact op met een van onze medewerkers.