BELEGGEN BIJ ALODIO: EEN KEUZE DIE BELOONT

Wilt u beleggen om uw vermogen te laten groeien? Dat lijkt eenvoudiger dan het in werkelijkheid is. U vraagt zich van alles af. Wat zijn de risico’s? Wat zijn de fiscale gevolgen? Hoe hoog is mijn rendement nou écht? Vermogensbeheerders spelen handig in op de emoties van onzekere beleggers en pushen investeerders maar al te vaak tot het nemen van overhaaste beslissingen die verkeerd kunnen uitpakken. Hoe herkent u dan een verstandige keuze in een schreeuwerig beleggerslandschap? Duurzaam beleggen begint met een goede oriëntatie en daarom heeft ALODIO een aantal zaken voor u op een rij gezet. Eerlijk (informeren) duurt immers het langst. Daarna is de keuze aan u.

Particulier beleggen
ALODIO biedt u de mogelijkheid om indirect te beleggen in de Duitse vastgoedsector. ALODIO boekt al sinds 2010 succes met het verwerven en exploiteren van woningen in de grotere steden van Oost-Duitsland. Klik hier  als u meer wilt lezen over deze zeer aantrekkelijke groeimarkt. ALODIO stelt u in staat om (ook) als particuliere belegger mee te profiteren van hoge rendementen, zonder dat u zelf risico’s loopt. Geen slapeloze nachten over zelf aangekocht vastgoed, maar gegarandeerde rendementen op basis van een zorgvuldig opgebouwde onroerend goed-portefeuille. Bij ALODIO kunt u vanaf € 100.000,- investeren. Daarmee koopt u een obligatie op basis waarvan u maandelijks uw rendement krijgt uitbetaald tegen een vaste rente van 6% over een looptijd van 3 tot 7 jaar. Stel, u koopt een obligatie bij ALODIO met een looptijd van 3 jaar en investeert € 210.000,-. Met een vaste rente van 6% wordt dan maandelijks een bedrag van € 1225,- aan u uitgekeerd. Na 3 jaar betekent dat een gegarandeerd rendement van € 44.100,-. Een bruto vermogensstijging van 21%!

Beleggingsvormen
Over beleggingsvormen bestaan veel misverstanden. Zo worden aandelen en obligaties vaak door elkaar gehaald en de voor- en nadelen zijn niet altijd even duidelijk. Wat is het verschil tussen een aandeel en een obligatie? Met de aankoop van een aandeel wordt u aandeelhouder: u bezit als het ware een (klein) deel van een bedrijf. Uw rendement (dividend en/of verkoop van aandelen) hangt dan af van het wel en wee van dat bedrijf. De risico’s zijn dus groter dan voor obligatiehouders. Toegegeven, gunstige aandeelkoersen kunnen tot hogere rendementen leiden. Obligaties bieden echter meer zekerheid. Een obligatie is een leningsovereenkomst waarbij de investeerder vermogen beschikbaar stelt en daarvoor een vaste rentevergoeding ontvangt. De vermogensbeheerder staat garant voor deze vaste rentevergoeding, al dan niet op grond van hypothecaire zekerstelling. Op deze wijze laten beleggers vermogen gestaag groeien. Daar kan geen spaarrente tegenop!

Fiscus
Anders dan bij directe beleggingen of aandelen, hebben de fiscale gevolgen van een obligatie alleen betrekking op de waarde van uw vermogen. Geen dividend- of vennootschapsbelastingen en zeker geen ingewikkelde fiscale verplichtingen waar buitenlands vastgoedbezit zo om bekend staat. De waarde van een obligatie van een Nederlandse particuliere belegger wordt belast in de inkomstenbelasting in Box 3 tegen een rente van 1,2%. De rentevergoeding zelf (ook wel uitbetaalde couponrente genoemd) wordt níet belast. Nederland kent namelijk geen heffing op rentevergoedingen uit obligaties en juist dat maakt een obligatie fiscaal zo aantrekkelijk! Dat verandert bijvoorbeeld als u in voorkomend geval uw obligaties onder uw ondernemingsvermogen zou scharen. Dan worden de rendementen uit obligaties belast als inkomen uit werk en woning in Box 1 tegen een progressieve rente van maximaal 52%. Als obligaties namens een besloten vennootschap worden aangeschaft, zijn weer andere fiscale verplichtingen van toepassing. Belangrijk is om te onthouden dat particuliere obligatiehouders de meest gunstige belastingvoordelen genieten. Wilt u meer weten over de fiscale voor- en nadelen van obligaties? Neem dan rechtstreeks en geheel vrijblijvend contact op met een deskundige uit het team van ALODIO. U kunt natuurlijk ook altijd uw eigen belastingadviseur raadplegen.

Kiezen voor zekerheid
De lage spaarrentes stemmen tot nadenken. Met alleen sparen doet u uw vermogen tekort. Om uw vermogen echt te laten renderen, zult u moeten investeren. Aan direct beleggen in (buitenlands) vastgoed kleven onaantrekkelijke randvoorwaarden. Aandelen brengen grote(re) risico’s met zich mee en de crisis heeft ons geleerd hoe snel de waarde van aandelen kan verdampen. De aanschaf van obligaties daarentegen blijkt een solide en betrouwbare beleggingsvorm te zijn, en voor particuliere beleggers levert dat ook nog eens veel fiscale voordelen op. Die zekerheid geeft de burger moed. ALODIO plukt de vruchten van een stabiele en veelbelovende vastgoedmarkt en laat u daarvan meeprofiteren. ALODIO, veilig en duurzaam investeren met gegarandeerde rendementen. Klik hier als u nieuwsgierig geworden bent naar een keuze die beloont.