Slim investeren: voor iedereen anders

Investeren of niet? Dat is de vraag. Slim investeren begint al bij de vraag of en hoeveel u wenst te investeren. Hier geldt de regel dat u het best een som investeert die u zonder problemen een tijd kan missen. Houd dus naast uw investering altijd voldoende liquide reserves om eventuele tegenslagen het hoofd te kunnen bieden. Investeren impliceert immers altijd een langetermijnvisie, te snel of op een ongunstig ogenblik verkopen of stoppen is meestal niet zo’n goede zet. Houd ook rekening met het algemene gegeven dat hoe hoger de mogelijke winsten van een bepaalde investering zijn, des te groter ook de risico’s van die investering meestal zijn.

Vastgoed is altijd goed
Deze volkswijsheid staat al jaren als een huis en heeft nog niets aan waarheidsgehalte verloren. Indien u hiervoor kiest, bent u vrijwel verzekerd van een substantiële winst op lange termijn. U moet dan wel enige kennis van zaken hebben. Sommige investeerders staan bovendien ook huiverig tegenover het continue opvolgen van hun bezit, de huurders en het werk en onderhoud aan het vastgoed. Daarom kunt u deze vorm van investeren misschien beter uitbesteden aan een investeringsmaatschappij. Zij hebben de juiste kennis en ervaring op het gebied van vastgoed. Zo blijft uw winst gegarandeerd, maar kunt u de kopzorgen uitbesteden. Deze manier van werken heeft trouwens als bijkomend voordeel dat een investeringsfirma de markt waarin zij opereert goed kent en weet wat de verwachtingen zijn. Beleggen in vastgoed, en dan met name indirect beleggen via een organisatie met de nodige kennis en ervaring, is dus een relatief veilige en winstgevende manier van beleggen.
Aandelen of obligaties?
Deze begrippen worden dikwijls door elkaar heen gebruikt, maar verwijzen naar een totaal verschillende inhoud. Wanneer u een aandeel hebt in een bepaald bedrijf betekent dit eigenlijk dat u eigenaar bent van een stukje van dat bedrijf. Wanneer dit bedrijf winst maakt kan u, afhankelijk van de specificaties van dat aandeel, daar in sommige gevallen rechtstreeks van meegenieten in de vorm van een uitbetaling. En zelfs wanneer dit niet het geval is, zal de kostprijs van uw aandeel misschien gevoelig stijgen, zodat u het met winst kunt verkopen. Bij tegenvallende cijfers deelt u echter evengoed in de klappen. Aandelen koopt u het best van solide, bekende bedrijven. Daarnaast is het verstandig om met dat deel van uw geld te beleggen waarvan het voor u niet zo’n ramp zou zijn wanneer de waarde kleiner wordt of zelfs verdwijnt.
Een obligatie is een vorm van lenen waarbij de geldnemer u belooft het geleende bedrag, met rente, terug te betalen op een afgesproken tijdstip. Bij obligaties kunt u geld lenen aan een bedrijf maar ook aan een regering of land. Vanzelfsprekend loopt u ook hier het risico dat het bedrijf in kwestie zal falen, waarna u uw geïnvesteerde geld niet of nog moeilijk kan terugvorderen. Wanneer u voor deze vorm van beleggen kiest, kunt u het best kiezen voor leningen aan staten of landen, hoewel u na wat er gebeurd is met Griekenland, er hier ook goed aan doet de algemene situatie van dat land te bekijken. Zowel voor landen als bedrijven geldt dat de meesten ook op de radar van de ratingbureaus verschijnen, en aandachtig hun toegekende rating volgen. Dit vertelt u dus ook al wat over de waarschijnlijkheid van een terugbetaling.

Kies voor delegeren
Samengevat kunnen we in het huidige economische klimaat gerust stellen dat u, zodra u over een bedrag beschikt waarvan u denkt het een tijdje te kunnen missen, er het best voor kiest om dit bedrag te investeren. Daarbij kunt u het uzelf zo gemakkelijk mogelijk maken, bijvoorbeeld door de keuze en het beheer van uw investeringen, inclusief vastgoed, uit te besteden aan een investeringsmaatschappij.

U blijft de baas
Uitbesteden betekent natuurlijk niet dat u uw spaargeld ‘zomaar’ in handen geeft van een tussenpersoon of instelling. Neem nu ALODIO, wanneer u contact met ons opneemt, doorlopen we samen met u de voor u belangrijke criteria. We beantwoorden uw vragen en geven u inzicht in uw huidige situatie en uw mogelijkheden. Daarnaast biedt ALODIO u het beste van 2 werelden: enerzijds belegt u middels obligaties en anderzijds ontvangt u extra zekerheid in de vorm van een hypothecaire dekking op vastgoed. Wanneer nodig, kunnen wij u altijd in contact brengen met andere klanten die bij ALODIO investeren, zodat u hen zelf kunt vragen naar hun ervaringen met ALODIO.